Σουλακίου 6, 351 00 Λαμία, Τηλ.: 22310 33400

E-mail: info@pointcreative.gr